Aktualności

BUDUJEMY MOSTY

Akademia Twórczych Przyjaciół  gr1

Na zajęciach Akademii Twórczych Przyjaciół dzieci z klas drugich uczyły się zasad konstruowania różnych budowli. Uczennice i uczniowie, wykorzystując zakupione w ramach projektu zestawy konstrukcyjne – budujemy mosty, sprawdzali, co należy zrobić, aby nasza konstrukcja była trwała i wytrzymywała obciążenia. To była świetna zabawa, w trakcie której mali konstruktorzy rozwijali swoją kreatywność, analityczne myślenie, wyobraźnie przestrzenną oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

RODZAJE KONFLIKTÓW NA ŚWIECIE

Wyraz konflikt pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zderzenie, niezgodność, sprzeczność interesów lub poglądów. Towarzyszy on człowiekowi od pierwszych dni jego istnienia. Konflikty są jednym z poważniejszych problemów XXI wieku. Na zajęciach uczniowie poznali różne światowe konflikty. Przypatrzyli się ich źródłom i prześledzili cały konflikt od początku do końca. Zapoznali się także z traktatami kończącymi dany konflikt wskazując ich plus i minusy.

 

TERMOMETR

PRZYRODNICZE KOŁO EKSPERYMENTALNO- DOŚWIADCZALNE GR. 2 ( 1-3)

 

Uczestnicy zajęć poznawali rodzaje termometrów. Dowiedzieli się czym jest zjawisko rozszerzalności cieplnej. Oprócz tradycyjnej skali Celsjusza zaznajomili się ze skalą Fahrenheita. Uczyli się odczytywać temperaturę w obydwu wyżej wymienionych skalach.
W tym celu posługiwali się tradycyjnymi termometrami ( z zestawu – Stacja pogodowa)  oraz termometrami demonstracyjnymi.

WYNALAZKI ZMIENIAJĄCE ŚWIAT

2 lutego uczniowie klas 4ab wzięli udział w zajęciach Koła Młodego Einsteina. Ich zadaniem było wymyślenie wynalazku zmieniającego ludzkość. Pomysły były przeróżne, część zadań została wykonana przy użyciu programu paint, część przy użyciu kartki i kredek. Oto efekty pracy niektórych uczniów:

KODOWANIE W 12-KĄCIE

Na zajęciach zdalnych Koła Młodego Einsteina uczniowie klas piątych zajmowali się kodowaniem w 12-kącie. Odczytywali kod i wykonywali zgodnie z instrukcją potrzebne rysunki, które połączone wspólnie tworzyły interesujący obraz. Co najważniejsze, uzupełniali luki w brakującym kodzie, zgodnie z odkrytą regułą. Następnie wymyślali kody, które pozwolą na narysowanie ciekawej figury według własnego pomysłu,  na planie wierzchołków 12-kąta foremnego.  Każdy przedstawiał efekty swojej pracy na ekranie, a chętne osoby na zmianę wykonywały na ekranie kolejne kroki prowadzące do rozwiązania poszczególnych zadań. Podczas zajęć dzieci utrwalały wiedzę matematyczną oraz ćwiczyły umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność i wyobraźnię.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły