WYPRAWA DO SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

W ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI uczennice i uczniowie FILOMATY wybrali się na wycieczkę naukową do Sztolni Królowa Luiza. Również dzięki środkom z Unii Europejskiej w ostatnim czasie została dokonana rewitalizacja tego obiektu, przygotowane zostały trasy wycieczkowe i specjalne ścieżki edukacyjne dla szkół. W trakcie zwiedzania tego niesamowitego miejsca  uczennice i uczniowie mieli szansę poznać wiele zagadnień z zakresu hydrauliki, termodynamiki (fizyka), matematyki (zasady spławiania urobku). Przewodnik z wielką pasją opowiadał o zmianach tektonicznych, ruchach górotworów (geografia), składzie skał, problemie z metanem i innymi gazami pod ziemią (chemia). Dla uczestniczek i uczestników projektu taka wycieczka miała wielką wartość. Przede wszystkim merytoryczną – mogli nie tylko zobaczyć, doświadczyć, samodzielnie sprawdzić na interaktywnych makietach zasady praw fizyki, chemii, ugruntować wiedzę z zakresu matematyki i geografii. Dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących etosu pracy na Śląsku. Przekonać się, w jaki sposób dzięki pomocy Unii Europejskiej możemy dbać o nasze dziedzictwo. Wreszcie, wspólny wyjazd to czas spędzony w gronie rówieśników, który pozwolił na rozwijanie umiejętności społecznych i  nawiązywanie relacji. Wycieczka naukowa „Podziemna trasa wodna” stanowi ogromną atrakcję turystyczna naszego regionu. Uczennice i uczniowie FILOMATY mogli się o tym przekonać osobiście.

WODA - NASZE ŻYCIE

Na podsumowanie naszej przygody z wodą i zjawiskami związanymi z jej ochroną oraz odpowiednim jej wykorzystaniem, wybraliśmy się na warsztaty do Wrocławia.
Prócz tradycyjnych już zajęć związanych z kartowaniem oraz pracy z mapą dorzecza Odry w warunkach zurbanizowanych, odwiedziliśmy Hydropolis, miejsce, gdzie o wodzie i jej wykorzystaniu można dowiedzieć się w zasadzie wszystkiego: począwszy od jej pojawienia się na Naszej  Błękitnej Planecie, poprzez jej gospodarcze wykorzystanie, aż do inżynierii hydrologicznej i roli wodociągów w wielkich aglomeracjach miejskich.
Tym samym grupa warsztatowa "zatoczyła" koło: od zajęć przygotowawczych w sali lekcyjnej, poprzez badania organoleptyczne, badania jakości wód i gleb w terenie podczas wyjazdów terenowych, do analizy jakości środowiska naturalnego wód Regionu i  ich wykorzystania w życiu każdego człowieka.

 

BYŁO Z MOCĄ

Tomasz Bilicki poprowadził 17 września 2021r. dla naszych licealistek i licealistów warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych (TUS).  Zajęcia odbyły się w ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI. I było z MOCĄ.
Dziękujemy Prowadzącemu, Uczestniczkom i Uczestnikom za udział, za energię, poczucie sensu, szczerość, dzielenie się. Szacunek dla Was, młodzi ludzie - doskonale wiecie, co jest ważne.

   

 

JA – MEDIATOR – CZYLI EMPATIĘ DAL INNYCH ZACZYNAM OD SIEBIE

Mediator pracuje na własnych osobistych zasobach i dobrze, aby miał ich świadomość. Zanim zdecydujemy się na wejście w tę rolę, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań i sprawdzić, kim chcę być jako mediator, czy jestem w pełni bezstronnym człowiekiem, kiedy rozmawiam ze stronami konfliktu?

Mamy za sobą ważną dyskusję na ten temat i kilka wniosków:

  • Najważniejszą rolą mediatora jest pomóc stronom w tym, aby się usłyszały na poziomie potrzeb – trochę jak elektryk, który przywraca w uszkodzonej instalacji przepływ prądu;
  • Bardzo ważną kompetencją mediatora jest słuchanie, które pozwala dokonać oglądu problemu z różnych perspektyw;
  • Ważna jest umiejętność oddzielenia obserwacji od krytyki i osądów – bez tego nie pójdziemy dalej;
  • Za gwałtownymi emocjami zawsze kryją się jakieś niezaspokojone potrzeby i ważną umiejętnością mediatora jest dotarcie do tych potrzeb, czyli przeformułowanie („przetłumaczenie”) emocji na potrzeby;
  • Obawa, że nie damy rady jest w porządku – nasze kompetencje są efektem treningu i nabywanie ich jest procesem, a nie zdarzeniem;
  • Ważna jest moja intencja, z jaką prowadzę mediacje.

Ćwiczenie dla grupy:

SZKOLNE BIURO KARIERY

W ramach Szkolnego Biura Kariey zapraszamy wszystkich niezdecydowanych i wahających się co do własnej ścieżki kariery na indywidualne spotkania, również online. To okazja, aby razem opracować swój osobisty plan działania i rozwoju, w oparciu o własne mocne i słabe strony, predyspozycje i zainteresowania. Wszystko po to, aby nauka i praca były przyjemnością i spełnieniem. Bliższych informacji udziela Pani Psycholog.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły