BUDUJEMY MOSTY

Akademia Twórczych Przyjaciół  gr1

Na zajęciach Akademii Twórczych Przyjaciół dzieci z klas drugich uczyły się zasad konstruowania różnych budowli. Uczennice i uczniowie, wykorzystując zakupione w ramach projektu zestawy konstrukcyjne – budujemy mosty, sprawdzali, co należy zrobić, aby nasza konstrukcja była trwała i wytrzymywała obciążenia. To była świetna zabawa, w trakcie której mali konstruktorzy rozwijali swoją kreatywność, analityczne myślenie, wyobraźnie przestrzenną oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

TERMOMETR

PRZYRODNICZE KOŁO EKSPERYMENTALNO- DOŚWIADCZALNE GR. 2 ( 1-3)

 

Uczestnicy zajęć poznawali rodzaje termometrów. Dowiedzieli się czym jest zjawisko rozszerzalności cieplnej. Oprócz tradycyjnej skali Celsjusza zaznajomili się ze skalą Fahrenheita. Uczyli się odczytywać temperaturę w obydwu wyżej wymienionych skalach.
W tym celu posługiwali się tradycyjnymi termometrami ( z zestawu – Stacja pogodowa)  oraz termometrami demonstracyjnymi.

WYNALAZKI ZMIENIAJĄCE ŚWIAT

2 lutego uczniowie klas 4ab wzięli udział w zajęciach Koła Młodego Einsteina. Ich zadaniem było wymyślenie wynalazku zmieniającego ludzkość. Pomysły były przeróżne, część zadań została wykonana przy użyciu programu paint, część przy użyciu kartki i kredek. Oto efekty pracy niektórych uczniów:

KODOWANIE W 12-KĄCIE

Na zajęciach zdalnych Koła Młodego Einsteina uczniowie klas piątych zajmowali się kodowaniem w 12-kącie. Odczytywali kod i wykonywali zgodnie z instrukcją potrzebne rysunki, które połączone wspólnie tworzyły interesujący obraz. Co najważniejsze, uzupełniali luki w brakującym kodzie, zgodnie z odkrytą regułą. Następnie wymyślali kody, które pozwolą na narysowanie ciekawej figury według własnego pomysłu,  na planie wierzchołków 12-kąta foremnego.  Każdy przedstawiał efekty swojej pracy na ekranie, a chętne osoby na zmianę wykonywały na ekranie kolejne kroki prowadzące do rozwiązania poszczególnych zadań. Podczas zajęć dzieci utrwalały wiedzę matematyczną oraz ćwiczyły umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność i wyobraźnię.

DOKARMIANIE PTAKÓW. PTASIE MIGRACJE

PRZYRODNICZE KOŁO EKSPERYMENTALNO- DOŚWIADCZALNE GR. 2 ( 4-6)

Zajęcia ze względu na naukę zdalną odbyły się w formie on-line. Uczniowie i uczennice klas szóstych spotkali się z Panią Niną – studentką biologii Uniwersytetu Śląskiego. Pani Nina w sposób bardzo interesujący opowiedziała  o siedmiu zasadach dokarmiania ptaków. Oprócz tego uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakie czynniki determinują wędrówki ptaków, jak wyglądają trasy przelotów oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na ptaki w czasie przemieszczania się do innych krajów.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły