Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

AMBASADA DANII

Wyrazy zachwytu na Facebooku przekazała nawet Ambasada Danii – sami zobaczcie: https://www.facebook.com/AmbasadaDanii/?rc=p

POLSKIE PARKI NARODOWE

19 września w FILOMACIE zakończyliśmy Akcję Sprzątania Świata, której zwieńczeniem był wykład Pani Elżbiety Markowiak – Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej. Wydarzenie to było jednocześnie otwarciem nowego sezonu Terenowego Koła Polskiego Towarzystwa Geograficznego działającego przy FILOMACIE. Tematem spotkania były POLSKIE PARKI NARODOWE, o których nasza prelegentka opowiadała bardzo ciekawie i barwnie, prezentując przy tym zdjęcia, które zrobiła podczas swych licznych podróży. To była bardzo cenna lekcja geografii. Dziękujemy.

 

 

Dariusz Karolczyk

Przewodniczący Koła PTG - FILOMATA

"DZIKA AFRYKA" OKIEM PRZYRODNIKA

TERENOWE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO – ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W FILOMACIE

14 marca 2016 r. w Zespole Szkół FILOMATA w Gliwicach rozpoczęło działalność Terenowe Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego

            W siedzibie szkoły odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące działalność Koła z udziałem przewodniczącego  Oddziału Katowickiego PTG – dr hab. Adama Hibszera. Wykład inauguracyjny pt. "Rozwój miast europejskich w okresie wielkich odkryć geograficznych" wygłosiła dr hab. Anna Runge. Uczniowie i nauczyciele mogli dowiedzieć się, kiedy i dlaczego Amsterdam przestał być potęgą gospodarczą, co oznacza nazwa Batavia i jakie "trzy grosze" do rozwoju gospodarczego Europy dorzuciła Wenecja i Genua.

            Jednym z podstawowych celów Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest popularyzacja wiedzy geograficznej oraz upowszechnianie naukowego poznawania kraju i świata. W FILOMACIE będą się odbywały cykliczne spotkania - wykłady, prelekcje oraz warsztaty, na których zaproszeni goście będą opowiadać o wynikach prac badawczych oraz dzielić się wrażeniami z ekspedycji po świecie. Urozmaicona tematyka planowanych spotkań będzie dostosowana do różnych poziomów nauczania i jednocześnie adresowana do wszystkich,  którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu nauk geograficznych. Inicjatorem powstania gliwickiego koła i jego przewodniczącym  jest Dariusz Karolczyk – nauczyciel geografii w Zespole Szkół FILOMATA.

            Najbliższe spotkanie Koła planowane jest na kwiecień. Oprócz tego,  9 kwietnia od godz. 9.30 FILOMATA zaprasza na warsztatowy dzień z pasją (min. odbędzie się prezentacja na temat Kenii - "Dzika Afryka okiem przyrodnika"). Bieżące informacje można znaleźć na stronie szkoły: www.filomata.pl