sprawozdanie stypendialne I półrocze 2019/2020  - termin złożenia: 31 stycznia 2020 roku

sprawozdanie stypendialne II półrocze 2019/2020 - termin złożenia: 19 czerwca 2020 roku

 

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły