STRUKTURA PROJEKTU

ODYSEJA UMYSŁU to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą   grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: www.odyseja.org

IDEA PROJEKTU

Od kilkunastu lat szkoły FILOMATY biorą udział w międzynarodowym projekcie ODYSEJA UMYSŁU.

Odyseja Umysłu to swojego rodzaju „festiwal" rozwiązywania problemów i znakomita nauka kreatywności. Wszystko odbywa się na zasadzie konkursu pomiędzy kilkuosobowymi zespołami. Każda drużyna przygotowuje jedno zadanie w trybie długoterminowym (jest to projekt teatralny), drugie zadanie nie jest znane aż do momentu eliminacji. Zadania nazywane są Problemami.

Każdy Problem stwarza możliwość wykorzystania talentów i umiejętności tak różnorodnych, jak różnorodni są sami uczestnicy. Dodajmy do tego zabawne tytuły, inspirujące wyobraźnię streszczenia, uśmiechy kolegów z drużyny i emocje związane z konkursem - a przepis na dobrą zabawę gotowy. Odyseja Umysłu stawia przez uczestnikami wymóg samodzielnego tworzenia rozwiązań - taka praca rozbudza odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania, a także wzmacnia poczucie dumy z tego, co samemu się tworzy. Doświadczenie jest tutaj najskuteczniejszym nauczycielem.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.odyseja.org/

DOŁĄCZ DO PRZYJACIÓŁ ODYSEI!
 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły