NAUCZANIE HYBRYDOWE W LO FILOMATA

PLAN ZDALNEGO NAUCZANIA

KLASA II KLASA III

 

PLAN ZAJĘĆ 1 PÓŁROCZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

obowiązuje od 2 września 2020 roku

KLASA I LO (rocznik 2020) KLASA II A KLASA II B
KLASA II C KLASA II LO (rocznik 2019) KLASA III LO (rocznik 2018)