DZIEŃ Z MINDSET

W ramach działań z zakresu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP), w dniu 20 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Mindset. Tematem przewodnim wszystkich działań było nastawienie na rozwój. Wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum FILOMATA wzięli udział w 8 różnego rodzaj aktywnościach. Jednak zanim w podgrupach udaliśmy się na poszczególne warsztaty i zajęcia, Pani Grażyna Dzwonowska zainaugurowała Dzień Mindset premierą nowej piosenki. Utwór ,,Zrób ten krok’’ (muzyka i słowa: Grażyna Dzwonowska) został zainspirowany II modułem Projektu HIP. Utwór został wykonany przed całą szkolną społecznością przez zespół Yellow z SP FILOMATA oraz Zespół Wokalny Gimnazjum FILOMATA. Następnie wszyscy uczniowie udali się na zajęcia dotyczące nastawienia rozwojowego, podczas których grupy zajmowały się m.in. strategiami efektywnego planowania, sposobami na skuteczne dokonywanie zmiany, plastycznością ludzkiego mózgu. Dzięki tym wszystkim działaniom mogliśmy i w teorii i w praktyce przekonać się, że nie ma lepszej drogi do sukcesu, jak budowanie w sobie nastawienia na rozwój!

OPIS PROJEKTU

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Projecty-HIP)  to wyjątkowy na skalę światową program edukacyjny. Powstał w oparciu o dokonania naukowe całego życia jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów - Profesora Philipa Zimbardo.

Celem projektu jest zmiana nastawienia do siebie i świata poprzez budowanie świadomej, zaangażowanej i silnej psychicznie postawy. Realizowane jest to poprzez innowacyjne w formie
i treści budowanie postawy Codziennego Bohatera.

Ten Bohater to ktoś, kto angażuje się na rzecz ważnych spraw dotyczących siebie i innych w mądry i bezpieczny sposób. Codzienny bohater nie tracąc swoich zasobów, nie narażając zdrowia i życia, potrafi zareagować nawet w najtrudniejszych społecznie sytuacjach. Jest osobą pewną swojej wartości, a pewność ta wynika z wiedzy i umiejętności, jak funkcjonować w grupie w obliczu różnych wyzwań współczesnego świata.

Uczestnicy Projektu Bohaterskiej Wyobraźni są zabezpieczeni przed uleganiem psychologicznym pułapkom, które prowadzą np. do zjawiska znieczulicy społecznej, mobbingu, bullyingu. Doświadczenie zdobyte dzięki temu programowi pozwala nie tylko nie angażować się niewłaściwe zachowania (np. agresywne, dyskryminujące drugiego człowieka), ale umożliwia aktywne przeciwstawienie się, gdy dzieje się coś złego, niewłaściwego.

REALIZACJA HIP W FILOMACIE

W FILOMACIE program  HIP  realizujemy w bezpośredniej współpracy z jego twórcą, Profesorem Zimbardo. Jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce realizujemy ten projekt na wszystkich etapach edukacyjnych – począwszy od szkoły podstawowej, także w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym . Profesor został tak zaciekawiony naszymi działaniami, że w maju 2015 r. nie tylko odwiedził naszą Szkołę, ale przeprowadził dla naszych uczniów autorski wykład na temat współczesnej psychologii społecznej. zobacz relację z wizyty Od tamtego momentu Profesor wielokrotnie wspominał o naszej szkole. Obecnie Profesor dąży do popularyzacji dokonań FILOMATY w ramach realizacji Projektu HIP podczas swoich konferencji i szkoleń realizowanych w Polsce i za granicą.

Program realizowany jest przez Certyfikowanych Trenerów - Nauczycieli  HIP. W naszych szkołach aż 41 nauczycieli uzyskało ten certyfikat. Umożliwia to prowadzenie zajęć w profesjonalny, dynamiczny i atrakcyjny dla uczniów sposób. Zależy nam na tym, aby od samego początku uczniowie by zaangażowanie w pełni zaangażowani w  projektowe działania.

BOHATEREM KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ - AUTORSKA PIOSENKA FILOMATY!

Nasze działania w projekcie HIP przybierają różne formy. Jedną z nich są nagrane teledyski z autorską piosenką FILOMATY "Bohaterem każdy może zostać". Nagranie zostało wykonane w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Piosenka podbiła serce Pana Profesora Zimbardo! Zrealizowanie tego pomysłu było możliwe dzięki życzliwości TV Imperium - serdecznie dziękujemy!

 

TYDZIEŃ HIP-a W FILOMACIE

 W dniach 26-30 stycznia 2015 roku odbył się tydzień HIP-a. Wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum FILOMATA wzięli udział w warsztatach  z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury pod tytułem ,,Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?’’ Warsztaty zostały poprowadzone przez Certyfikowanych Trenerów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – nauczycieli naszej Szkoły.

Dowiedzieliśmy się, czym jest efekt gapia. Zrozumieliśmy na czym polega rozproszenie odpowiedzialności oraz grupowa ignorancja. Przekonaliśmy się, jak ludzie reagują na trudne sytuacje w tłumie, a jak zachowują się, gdy samodzielnie podejmują decyzję. Poznaliśmy także sposoby, dzięki którym możemy świadomie reagować na sytuacje niejasne i nagłe. 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły