PLAN ZAJĘĆ 1 PÓŁROCZE

 obowiązuje od 2 września 2020 roku

klasa 7a klasa7b klasa 8a klasa 8b
FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły