WYNIKI EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE 2020

egzamin ósmoklasisty

 kraj

województwo
śląskie

Gliwice FIOMATA stanin

  j.polski

59% 59,3% 61,7%

74,3%

9 najwyższy 74-89

matematyka

46% 45,7% 49,5%

72,4%

9 najwyższy 67-95

  j. angielski

54% 55,2% 61,4%

89,7%

9 najwyższy  81-98

WYNIKI EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY                          KRAJ          WOJ.ŚLĄSKIE GLIWICE       FILOMATA       
 język polski 64% 64,12% 64,82% 79,7%
matematyka 45% 44,74% 47,90% 64,0%
język angielski 60% 60,23% 66,74% 85,3%

JAK GIMNAZJALIŚCI Z FILOMATY ZDAWALI EGZAMINY ZEWNĘTRZNE?

ROK 2019 

część egzaminu kraj woj. śląskie FILOMATA Gliwice
język polski 63 63,39 75,0 65,47
historia/wos 58 58,32 73,0 61,39
matematyka 41 41,30 64,6 46,40
p. przyrodnicze 49 48,58 70,2 51,48
język angielski p 69 69,19 92,5 73,76
język angielski  r 53 52,94 86,5 59,49

ROK 2018 

zęść egzaminu kraj woj. śląskie FILOMATA Gliwice
język polski 68 67,87 79 61,7
historia/wos 59 58,87 76,7 64,44
matematyka 52 51,11 77,6 48,96
p. przyrodnicze 56 55,38 72,9 50,45
język angielski p 68 69,44 95,4 70,81
język angielski  r 52 52,35 84,6  

ROK 2017

część egzaminu kraj woj. śląskie FILOMATA Gliwice
język polski 69 69,8 87,8 72,4
historia/wos 59 58,6 76,6 61,2
matematyka 47 45,8 67,4 50,1
p. przyrodnicze 52 51,7 74 54,2
język angielski p 67 68,2 96,5 72,4
język angielski  r 49 49,4 87,8 55,1

ROK 2016

zęść egzaminu kraj woj. śląskie FILOMATA nasz wynik w centylach
język polski 69 69 89 87
historia/wos 56 56 79 90
matematyka 49 48 77 86
p. przyrodnicze 51 51 75 91
język angielski p 64 67 97 95
język angielski  r 45 47 89 90

ROK 2015

część egzaminu woj.śląskie Gliwice FILOMATA
j.polski 61,8 61,7 78,0
historia,wos 63,5 64,4 83,2
przedmioty przyrodnicze 49,5 50,5 64,1
matematyka 47,3 49,0 66,4
j.angielski P 67,2 70,8 96,3
j.angielski R 47,8 54,71 90,8
j.niemiecki P 58,0 60,1 98
j.niemiecki R 49,5 51,3 98

ROK 2014 

część egzaminu kraj woj. śląskie Gliwice FILOMATA
j.polski 68 69,08 69,03 85,06
historia i wos 59 58,93 59,95 72,6
matematyka 47 46 49,44 78,13
przedmioty przyrodnicze 52 52,11 53,29 72,7
j.angielski p-podstawowy 67 70 71,38 97,25
j.angielski p-rozszerzony 54 45,31 53,29 94,1

ROK 2013

część egzaminu

woj. śl

Gliwice

FILOMATA

j. polski

62,4

65,1

81,6

historia i WOS

57,8

59,6

75,1

matematyka

47,1

51,1

67,4

przedmioty przyrodnicze

58,5

60,1

75,8

j. angielski P

64,1

69,3

92,5

j. angielski R

44,7

44,7

82,6

j. niemiecki P

59,1

67,8

96,5

ROK 2012

W roku szkolnym 2011/2012 zostały zmienione zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Egzamin składa się z 6 części a wynik można odczytać w punktach, procentach i centylach

egzamin

średni wynik w Gliwicach (%)

średni wynik w FILOMACIE (%)

Język polski

67,86

84,94

Historia i wos

62,72

79,48

Matematyka

49,94

72,38

Przedmioty przyrodnicze

51,89

64,4

Język angielski

poziom podstawowy

68,87

89,79

Język angielski

poziom rozszerzony

52,53

80,91

ROK 2011

część egzaminu

średni wynik w  Gliwicach

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

26,3

25,41

36,06

matematyczno-przyrodniczy

24,24

23,44

33,73

język angielski

31,04

28,68

45,3

 ROK 2010

egzamin średni wynik w  Gliwicach średni wynik
w województwie śląskim
średni wynik
w FILOMACIE
humanistyczny

30,94

30,88

38,1

matematyczno-przyrodniczy

24,74

23,65

38,41

 średnia 55,68

54,53

76,51

ROK 2009

Informujemy, iż uczniowie Gimnazjum FILOMATA osiągnęli następujący  średni wynik w tegorocznych egzaminach zewnętrznych:

część humanistyczna: 37,17pkt (średni wynik w woj. śląskim 32pkt)

część matematyczno-przyrodnicza: 39,17 pkt (średni wynik w woj. śląskim 26 pkt)

egzamin z języka angielskiego: 44,83 pkt

ROK 2008

egzamin

średni wynik
w  kraju         

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

30,8

 

41,8

matematyczno-przyrodniczy

27,1

 

40,3

 średnia

57,9

 

82,1

ROK 2007

egzamin

średni wynik
w  kraju         

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

31,48

31,80

41,39

matematyczno-przyrodniczy

25,31

25,02

37,39

 średnia

56,79

56,82

78,78

ROK 2006

egzamin średni wynik w  Gliwicach średni wynik
w województwie śląskim
średni wynik
w FILOMACIE
humanistyczny

31,96-33,42

29,44-34,64

41

matematyczno-przyrodniczy

25,26-26,92

20,74-26,92

39,4

 średnia

57,22-60,34

50,18-61,56

76

ROK 2005

egzamin

średni wynik
w  Gliwicach        

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

33,94-35,16

33,59

44,9

matematyczno-przyrodniczy

23,0

24,0

39,4

 średnia

58,46-60,55

57,62

 84,3

ROK 2004

egzamin

średni wynik
w Gliwicach

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

30,0

28,1

37

matematyczno-przyrodniczy

23,0

24,0

34

 średnia

53,0

52,1

 71,0

ROK 2003

egzamin

średni wynik
w Gliwicach

średni wynik
w województwie śląskim

średni wynik
w FILOMACIE

humanistyczny

32,3

32,8

40,7

matematyczno-przyrodniczy

25,6

25,3

36,6

 średnia

57,9

58,1

 77,3

W roku szkolnym 2001/2002 średnia uczniów Gimnazjum FILOMATA wyniosła 76 punktów

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły