FILOMATA - Akademia Rozwoju
  • slidebg1
  • --> --> --> -->
FilomataMoc Możliwości

WYBÓR WYKONAWCY SZKOLENIA eduScrum

13 Sierpnia 2019, 2:36

Informujemy, że w wyniku rozeznania rynku wyłoniony został wykonawca szkolenia eduScrum dla nauczycieli w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO-EFS działanie 11.1.4 MOC MOŻLIWOŚCI:

Paulina Orbitowska-Fernandez
ul. Żeglugi Wiślanej 7/25
03-043 Warszawa


31 Lipca 2019, 9:52

Od 1 sierpnie 2019 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcąe FILOMATA  przystępują do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją naszego projektu