FILOMATA - Akademia Rozwoju
  • slidebg1
  • --> --> --> -->
FilomataMoc Możliwości

CHEMIA W MAŁEJ SKALI

13 Listopada 2019, 12:46

Projekt "Moc Możliwości" - zajęcia "Chemia w MAŁEJ SKALI"
Od tego roku szkolnego w FILOMACIE realizowany jest projekt MOC MOŻLIWOŚCI. W ramach działań związanych z projektem, dwie grupy uczniów naszego LO zajmują się modyfikowaniem znanych z podstawy programowej doświadczeń, zgodnie z założeniami techniki chemii w małej skali. Technika ta opiera się na przeprowadzaniu doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem małych ilości substancji stałych oraz niewielkich objętości cieczy. Redukcja skali wymaga zmodyfikowania sposobu wykonywania doświadczeń i zastosowania odpowiedniego, często nietradycyjnego wyposażenia. Na ostatnich zajęciach tematem ćwiczeń było wytrącanie osadów. Uczniowie zostali jednak pozbawieni probówek i musieli radzić sobie bez nich. Do dyspozycji mieli zalaminowane plansze oraz blistery po tabletkach, a do wykonania około 100 prób.
Efekty działań zaskoczyły wszystkich


W FIZYCE JEST MOC

23 Października 2019, 5:00

W dniach 22.10 i 23.10 grupa uczniów w ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI zwiedzała muzeum odlewnictwa w Gliwicach oraz brała udział w warsztatach dotyczących złocenia przedmiotów. Dowiedzieliśmy się sporo o rozwoju przemysłu ciężkiego w Gliwicach i na całym Śląsku. Powiązaliśmy Erę Pary z dynamicznym rozwojem różnych dziedzin wiedzy, w szczególności termodynamiki, co miało zasadniczy wpływ na wdrożenie nowych technologii i szybki postęp cywilizacyjny. Warsztaty z pozłącania przedmiotów dostarczyły nam dużo radości i sprawiły niekłamaną przyjemność. Była to jedna z wycieczek mających uświadomienie jak rozwój wiedzy - szczególnie fizyki i chemii - może przełożyć się na jakość życia, gdyż rozwój inżynierii nie byłby możliwy bez teoretycznych podstaw.


PRZYRODNICZE KOŁO EKSPERYMENTALNO- DOŚWIADCZALNE

18 Października 2019, 12:29

W ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI na zajęciach przyrodniczego koła eksperymentalno- doświadczalnego dzieci z klas 1-3 i 4-6 z dużym zaangażowaniem :
- prowadziły i dokumentowały obserwacje makroskopowe,
- wykonywały własne preparaty,
-prowadziły obserwacje mikroskopowe,
- doświadczalnie sprawdzały istnienie barwników roślinnych,
- poznawały zwierzęta kręgowe.
W czasie zajęć wykorzystywano programy multimedialne i krótkie filmy przyrodnicze, które były świetnym źródłem nowych wiadomości.
Ponadto dzieci często pracowały w grupach, więc była to dobra okazja do doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji i efektywnego działania.

   


SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI eduScrum

30 Sierpnia 2019, 5:29

Nasz udział w projekcie MOC MOŻLIWOŚCI rozpoczynamy od szkolenia eduScrum. Celem szkolenia było  poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. Narzędzie eduScrum buduje przestrzeń do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie. W sierpniowym spotkaniu udział wzięła pierwsza grupa nauczycieli FILOMATY.

 


MOC MOŻLIWOŚCI

31 Lipca 2019, 9:52

Od 1 sierpnia 2019 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące FILOMATA  przystępują do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją naszego projektu