FILOMATA - Akademia Rozwoju
  • slidebg1
  • --> --> --> -->
FilomataMoc MożliwościAKADEMIA ROZWOJU

4 Lipca 2018, 2:52

Opis zajęć
Ścisłe współdziałanie wszystkich narządów zmysłów (czyli ich integracja) jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka.  Informacje pochodzące z różnych zmysłów trafiają do mózgu, gdzie następuje ich integracja, a następnie odpowiedź mózgu na zaistniałą sytuację. Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenie oraz z własnego organizmu. Dziecko zintegrowane sensorycznie skupi się na konkretnym zadaniu, spokojnie usiedzi na krześle, jeśli wymaga tego sytuacja . Zajęcia polegają na zabawie ukierunkowanej, podczas której będziemy np. turlać się, huśtać i skakać, poznawać różne faktur materiałów, dźwięki i smaki, będziemy oddziaływać na wszystkie zmysły. Zajęcia mają na celu rozwój w zakresie:
- zdolności uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń,
- kontroli emocji, koncentracji uwagi,
- sprawności fizycznej,
- koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych,
- poczucia własnej wartości,
- relacji społecznych.

CENA:

zajęcia 45 min

990 zł (płatność w 6 ratach)

891 zł (płatność jednorazowa)

zajęcia 60 min

1140 zł (płatność w 6 ratach)

1026 zł (płatność jednorazowa)

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU WE WRZEŚNIOWEJ LEKCJI POKAZOWEJ