FILOMATA - Szkolenia

  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
FilomataSzkoleniaPierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych

Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych

3 Grudnia 2018, 3:01

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Żyjemy w czasach, które obfitują w nowe możliwości, ale jednocześnie niosą za sobą wiele zagrożeń, szczególnie dla naszych dzieci. Osoby w wieku dojrzewania, w trakcie poszukiwania tożsamości i rozwoju ich osobowości, napotykają na wiele przeszkód i problemów, które z kolei mogą przerodzić się w sytuacje kryzysowe. Dlatego nie należy lekceważyć nawet najdrobniejszych sygnałów, bo właściwe skorzystanie z nich może zapobiec powstaniu kryzysu i jego pogłębieniu. Im wcześniej zareagujemy, tym większa szansa na zażegnanie fatalnych wydarzeń, często drastycznych w skutkach. Najskuteczniejszym sposobem walki z samym zagrożeniem jest profilaktyka, a najprostszą metodą zapobiegania jest edukacja. Ze strony dorosłych potrzebne są umiejętności wyrażania emocjonalnego wsparcia, cierpliwości, akceptacji oraz szacunku. Właściwa komunikacja, aktywne słuchanie, empatia pomogą najskuteczniej w eliminowaniu sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci.

Spora grupa dzieci i młodzieży coraz gorzej radzi sobie z budowaniem relacji i braniem odpowiedzialności za własne życie, wielu z nich zmaga się z problemami depresji młodzieńczej, często nierozpoznanej przez najbliższych.

W 2017 roku padł w Europie smutny rekord ilości młodzieńczych samobójstw (przed ukończeniem 18 roku życia). Rodzice coraz częściej doświadczają bezradności i nie potrafią pomóc. Pomoc jest możliwa, wymaga jednak świadomości i kompetencji, które trzeba budować. Organizowane przez nas warsztaty to krok właśnie w tę stronę.

Dla kogo?

Warsztaty adresujemy do psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców - wszystkich, którzy są zainteresowani skutecznym wspieraniem dzieci i młodzieży w trudnych emocjonalnie sytuacjach i realną pomocą w kryzysie. Aby stać się częścią rozwiązania problemu, potrzebujemy kompetencji.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kryzys dzieci i młodzieży

2. Psychologia kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu

3. ASD (Zespół ostrego stresu) i PTSD (Zespół stresu pourazowego)

4. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej

5. Model interwencji kryzysowej CISM

6. Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa

7. Współpraca interdyscyplinarna z mediami w interwencji kryzysowej

8. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej

9. Interwencja kryzysowa, a diagnostyka psychiatryczna

10. Interwencja kryzysowa, a terapia

11. Metoda przedłużonej ekspozycji w terapii traumy

12. Komunikacja w interwencji kryzysowej

13. Środki bezpieczeństwa dla interwenta kryzysowego

14. Techniki redukcji stresu i relaksacja w interwencji kryzysowej

15. Specyfika interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

Kiedy?

9-10 marca 2019r.

9 marca (sobota) - godz. 11.00 - 18.00

10 marca (niedziela) - godz. 10.00 - 16.00

Gdzie?

Siedziba FILOMATY, Gliwice, ul.Bojkowska 20a

Koszt udziału

Masz dwie możliwości:

- jednorazowe opłacenie całego szkolenia w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie - wtedy całkowity koszt szkolenia wynosi 390 zł brutto i jest to oferta bezzwrotna,

wpłata w dwóch ratach: 100 zł zaliczki  w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie i II część - 370 zł najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wtedy koszt całości wynosi 470 zł brutto.

Przy zapisaniu się na szkolenie po 17 lutego obowiązuje pełna opłata tj. 470 zł brutto.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki lub pełnej kwoty.

Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wystawiamy faktury VAT.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Prowadzenie warsztatów:

Tomasz Bilicki - pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków.