FILOMATA - Akademia Rozwoju

  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
FilomataSzkolenia

30 Września 2016, 12:46

Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma.
Eric Hoffer

 

CZYM JEST NOWOCZESNA EDUKACJA? W naszym odczuciu jest świadomością, poszukiwaniem, byciem na drodze własnego rozwoju. Jest także szukaniem zrozumienia – dla innych i dla samego siebie. Jest ciągłą podróżą do własnego człowieczeństwa.
Z tą intencją zapraszamy Państwa do FILOMACKIEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI I ROZWOJU, w której chcemy dzielić się wiedzą, umiejętnościami i wartościami. Chcemy korygować drogi, nie ludzi. Paradoksalnie jedyną stałą rzeczą w naszym świecie jest zmiana. Wewnętrzna spójność pomaga nam sobie z tą zmianą poradzić. Możemy być autorami harmonii w naszym najbliższym świecie – to droga do poprawy jakości życia.
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania, szkolenia, warsztaty. Zachęcamy do zaangażowania się w poszukiwanie harmonii pomiędzy rożnymi aspektami swojego działania.
Szczegółowe informacje o naszych działaniach szkoleniowych znajdują się w zakładkach do strony.


Być może nie powstrzymam wojen, które toczą się na świecie,
ale mogę powstrzymać wojnę, która toczy się w mym sercu.
Człowiek gniewny nie ujrzy gwiazdy porannej,
lecz podąży tam, skąd nie powróci - do krainy ponurej i ciemnej,
gdzie nie świeci żadne światło i nie widać żadnego człowieka.

                                                                                            Ewagriusz

Najbliższe terminy warsztatów:

18 września - 9 października 2019r.

NVC W EDUKACJI - ZROZUMIEĆ SIEBIE, USŁYSZEĆ UCZNIA

21 września 2019r.

SELF-REG - czyli jak wspomóc dziecko w radzeniu sobie ze stresem i jednocześnie zadbać o siebie?

26-27 października 2019r.

JAK POMAGAĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH?

15 listopada 2019r. - 15 marca 2020r.

TRAIN THE TRAINER - MINI MEDIACJE

22-23 listopada 2019r.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - MODUŁ II
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA - ZROZUMIEĆ CIEBIE

 

Najbliższe terminy spotkań otwartych/grup ćwiczeniowych:

2 października 2019r.

SIŁA EMPATII czyli rzecz o języku serca.
Wprowadzenie do Porozymienia bez Przemocy.

23 września 2019r.

28 października 2019r.

NVC - grupa ćwiczeniowa