FILOMATA - Szkolenia

  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
  • slidebg1
    FILOMATA -szkoła możliwości
    - czas na zmiany
FilomataSzkolenia

30 Września 2016, 12:46

Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma.
Eric Hoffer

 

CZYM JEST NOWOCZESNA EDUKACJA? W naszym odczuciu jest świadomością, poszukiwaniem, byciem na drodze własnego rozwoju. Jest także szukaniem zrozumienia – dla innych i dla samego siebie. Jest ciągłą podróżą do własnego człowieczeństwa.
Z tą intencją zapraszamy Państwa do FILOMACKIEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI I ROZWOJU, w której chcemy dzielić się wiedzą, umiejętnościami i wartościami. Chcemy korygować drogi, nie ludzi. Paradoksalnie jedyną stałą rzeczą w naszym świecie jest zmiana. Wewnętrzna spójność pomaga nam sobie z tą zmianą poradzić. Możemy być autorami harmonii w naszym najbliższym świecie – to droga do poprawy jakości życia.
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania, szkolenia, warsztaty. Zachęcamy do zaangażowania się w poszukiwanie harmonii pomiędzy rożnymi aspektami swojego działania.
Szczegółowe informacje o naszych działaniach szkoleniowych znajdują się w zakładkach do strony.


Być może nie powstrzymam wojen, które toczą się na świecie,
ale mogę powstrzymać wojnę, która toczy się w mym sercu.
Człowiek gniewny nie ujrzy gwiazdy porannej,
lecz podąży tam, skąd nie powróci - do krainy ponurej i ciemnej,
gdzie nie świeci żadne światło i nie widać żadnego człowieka.

                                                                                            Ewagriusz

Najbliższe terminy warsztatów:

26 stycznia 2019r.

JAK EFEKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY MATEMATYCZNE?

Zastosowanie metod wizualizacyjnych do zwiększania skuteczności rozwiązywania zadań na dowodzenie

21-22 lutego 2019r.

KOMUNIKACJA, KTÓRA ZBLIŻA - miękkie rozwiązania dla twardych problemów
cz. I Zrozumieć siebie

27 lutego - 12 czerwca 2019r.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

1-2 marca 2019r.

CZYM JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE? - narzędzia krytycznego myślenia dla początkujących

2 marca - 19 maja 2019r.

MINI MEDIACJE

9-10 marca 2019r.

JAK POMAGAĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH?

4-5 lipca 2019r.

Kiedy ręce opadają...BEZSILNI CZY PEŁNI MOCY?
O SILE BEZSILNOSCI I TRASFORMACJI TEGO UCZUCIA

Najbliższe terminy spotkań otwartych/grup ćwiczeniowych:

5 listopada 2018r. - 5 czerwca 2019r.

NVC - grupy ćwiczeniowe

12 marca 2019r.

OD RACJI DO RELACJI CZYLI JAK DOGADAĆ SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM?

5 kwietnia 2019r.

AKCJA - MINI MEDIACJA
czyli jak możemy być częścią rozwiązania, zamiast częścią konfliktu

3 lipca 2019r.

ANATOMIA ZŁOŚCI