Aktualności

SEZON ŻONGLOWANIA ROZPOCZĘTY!

W naszej szkole uczennice i uczniowie ćwiczą umiejętność żonglowania. To świetna zabawa i relaks ale także działanie, którego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości. Dzięki żonglowaniu dzieci:

  • poprawiają swoją koordynację wzrokowo-ruchową, synchronizują półkule mózgowe,
  • poszerzają pole widzenia - co jest podstawą szybkiego czytania,
  • uczą się  cierpliwości, bowiem na początku piłki będą „uciekać”  
  • poprawiają umiejętność koncentracji  
  • poprawiają refleks
  • rozwijają swoją wyobraźnię  

Żonglowanie  wpływa na układ krwionośny bo podrzucanie i łapanie piłeczek wymaga sporej aktywności fizycznej, pomaga także utrzymać prawidłową postawę ciała.
Dave Finnigan, żongler i były prezes International Juggling Association  z USA, twórca programu „Juggling for Success"  w 2002 roku stwierdził: „ucząc się śledzić lot obiektów naszymi oczami, wzmacniamy naszą umiejętność czytania. Matematyczne i naukowe umiejętności również mogą się rozwijać, gdy uczymy się układać obiekty w logicznym porządku, a przy tym rozwijamy umiejętności wymagające złożonych, następujących po sobie czynności. Zwiększa się również poczucie własnej wartości dzieci, gdyż uczą się one czegoś nowego, nieznanego i osiągają to - potem mogą uczyć również swoich rówieśników, rodziców i rodzinę"

KOŁO MŁODEGO EINSTEINA W KL. 1 - MALI INŻYNIEROWIE

Uczniowie klas pierwszych  z rozmachem rozpoczęli swój udział w projekcie. Na zajęciach dzieci tworzyły konstrukcje przestrzenne z klocków happy cubes, zakupionych w ramach MOCY MOŻLIWOŚCI. Pierwszoklasiści wzięli także udział w konkursie na najwyższa wieżę.

KOŁO MŁODEGA EINSTEINA 3b

Na zajęciach Koła Małego Einsteina w klasie 3 b wykorzystujemy pomoce pozyskane dzięki pomocy Unii Europejskiej w ramach  projektu „Moc możliwości”. Korzystamy z tablicy interaktywnej, projektora, laptopa i programu multimedialnego „Matematyka 1”. Dzięki temu rozwijane są zdolności matematyczne oraz wspierana samodzielność i praca w zespole w dochodzeniu do wiedzy. Program multimedialny zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia i sprawdzenie wiadomości. Dzieci mają możliwość dostosowania zadań do swoich możliwości.

Szanowni Państwo,
Osobom zainteresowanym przedstawiamy ofertę ubezpieczenia dzieci, którą otrzymaliśmy od Firmy
Biuro Ubezpieczeniowo- Konsultingowe "KONSTANTA - Gliwice"
ul. Sobieskiego 4/1  44-100 Gliwic, tel. 32 231-51-88 , 32 231-35-48

TAK PRACUJEMY W 2B

SYLABOWE ŁAMIGŁÓWKI DLA SZKOLNEJ GŁÓWKI!

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły