Aktualności

JA – MEDIATOR – CZYLI EMPATIĘ DAL INNYCH ZACZYNAM OD SIEBIE

Mediator pracuje na własnych osobistych zasobach i dobrze, aby miał ich świadomość. Zanim zdecydujemy się na wejście w tę rolę, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań i sprawdzić, kim chcę być jako mediator, czy jestem w pełni bezstronnym człowiekiem, kiedy rozmawiam ze stronami konfliktu?

Mamy za sobą ważną dyskusję na ten temat i kilka wniosków:

  • Najważniejszą rolą mediatora jest pomóc stronom w tym, aby się usłyszały na poziomie potrzeb – trochę jak elektryk, który przywraca w uszkodzonej instalacji przepływ prądu;
  • Bardzo ważną kompetencją mediatora jest słuchanie, które pozwala dokonać oglądu problemu z różnych perspektyw;
  • Ważna jest umiejętność oddzielenia obserwacji od krytyki i osądów – bez tego nie pójdziemy dalej;
  • Za gwałtownymi emocjami zawsze kryją się jakieś niezaspokojone potrzeby i ważną umiejętnością mediatora jest dotarcie do tych potrzeb, czyli przeformułowanie („przetłumaczenie”) emocji na potrzeby;
  • Obawa, że nie damy rady jest w porządku – nasze kompetencje są efektem treningu i nabywanie ich jest procesem, a nie zdarzeniem;
  • Ważna jest moja intencja, z jaką prowadzę mediacje.

Ćwiczenie dla grupy:

MALI KONSTRUKTORZY

Na zajęciach  Koła Małego Einsteina, w miesiącu styczniu i lutym, dzieci uczyły się konstruowania mostów według instrukcji klockami K’nex zakupionymi w ramach projektu. Podczas zabawy wykazały się zdolnościami logicznego myślenia, koordynacją wzrokowo-ruchową, cierpliwością i wytrwałością. Praca w grupach pozwoliła na rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole, zdrowej rywalizacji, konsekwentnego dążenia do wytyczonego celu oraz odporności na niepowodzenia. Użycie projektora zakupionego dzięki projektowi pozwoliło na rozwiazywanie zadań matematycznych z poprzednich edycji konkursu „Alfik” oraz na korzystanie ze stron internetowych poświęconych matematyce dla klas młodszych.

SZKOLNE BIURO KARIERY

W ramach Szkolnego Biura Kariey zapraszamy wszystkich niezdecydowanych i wahających się co do własnej ścieżki kariery na indywidualne spotkania, również online. To okazja, aby razem opracować swój osobisty plan działania i rozwoju, w oparciu o własne mocne i słabe strony, predyspozycje i zainteresowania. Wszystko po to, aby nauka i praca były przyjemnością i spełnieniem. Bliższych informacji udziela Pani Psycholog.

ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU W PRAKTYCE

Na zajęciach „Z fizyką za pan brat” grupa druga składająca się z uczniów klas drugich liceum wykorzystywała zdobytą podczas poprzednich zajęć wiedzę nt. zasady zachowania ładunku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywały się zdalnie poprzez komunikator ZOOM. W celu pogłębienia wiedzy z elektrostatyki uczniowie wykorzystali zrobione podczas poprzednich zajęć elektroskopy (wykonane ze słoika, folii aluminiowej oraz kawałka styropianu) do mierzenia ładunku elektrycznego różnych materiałów przed i po naładowaniu. Wszystkie ciała, które były elektryzowane zostały wybrane przez uczniów. Przykładowo mierzono stopień wychylenia elektroskopu dla naładowanego balonika oraz ścierki, która go ładowała czy też oderwanej taśmy klejącej od rolki i samej rolki. W czasie zajęć uczniowie mierzyli nie tylko wychylenie elektroskopów ciał naładowanych, ale także co się stanie, gdy dwa ciała naładowane się zetknęły.

Mimo zdalnej formy zajęć uczniowie, według ich relacji, świetnie się bawili i mogli rozwijać zarówno swoją kreatywność jak i inteligencje matematyczno-logiczne oraz interpersonalne (wg podziału H. Gardnera).

OPIS RUCHU ZMIENNEGO

Z FIZYKĄ ZA PAN BRAT GR.1

Uczniowie klasy trzeciej liceum na zajęciach Z fizyką za pan brat badali ruchy jednostajnie przyspieszony oraz opóźniony, wykorzystując w tym celu zestaw do demonstracji własności ruchu zmiennego. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły uczniom na poprawne zinterpretowanie podstawowych wielkości (prędkość chwilowa, prędkość średnia, przyspieszenie, droga, czas) opisujących ruch zmienny, a także na graficzne przedstawienie zależności między nimi. Zajęcia te pozwoliły uczniom na rozwinięcie umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji ich wyników i formułowania prawidłowych wniosków.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły