FILOMATA - Szkolenia

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
FilomataSzkoleniaCzym jest myślenie krytyczne? Narzędzia krytycznego myślenia dla początkujących

Czym jest myślenie krytyczne? Narzędzia krytycznego myślenia dla początkujących

18 Lipca 2018, 2:27

Szukasz kreatywnych rozwiązań w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej? Chcesz wyzwolić więcej radości, entuzjazmu i samodzielności u swoich wychowanków? Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z Dawidem Brzezińskim:

Czym jest myślenie krytyczne?

Narzędzia krytycznego myślenia dla początkujących

 

Czym jest myślenie krytyczne?

Myślenie krytyczne jest  uniwersalnym programem edukacyjnym w formie trzech prostych narzędzi graficznych do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Uniwersalność programu polega na tym, że można go wykorzystać do różnorodnych działań edukacyjnych.

Czego dowiesz się na warsztatach?

W czasie pracy warsztatowej poznasz trzy narzędzia myślenia krytycznego:

CHMURĘ, GAŁĄŹ, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

Narzędzia te urozmaicają proces uczenia się, czynią go bardziej atrakcyjnym, uczą samodzielności, są skuteczne i zwiększają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.

Będą szczególnie przydatne, jeżeli w swojej pracy zwracasz uwagę na:

 • związki przyczynowo-skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów (język polski, historia, matematyka, przyroda, fizyka, itp.),
 • zapamiętywanie na bazie zrozumienia a nie „wykucia” (matematyka, geografia, chemia, fizyka, historia),
 • analizę treści, umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzenie hipotez, argumentację, ocenianie – czyli myślenie krytyczne,
 • planowanie pracy (sprawy wychowawcze),
 • podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji,
 • komunikację w klasie, opartą na wzajemnym rozumieniu i braniu pod uwagę każdego ucznia,
 • analizę konfliktów i umiejętność znajdowania ich rozwiązań.

Prostota narzędzi

Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do przyswojenia, a potem praktycznego zastosowania przez uczniów. Uczniowie dzięki nim w codziennej nauce:

 • potrafią  zrozumieć materiał, zamiast uczyć się go na pamięć,
 • potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia poza szkołą,
 • wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty,
 • mają narzędzia, dzięki którym mogą brać odpowiedzialność za proces uczenia się.

Cele

Celem naszych warsztatów jest:

 • przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia (w pracy dydaktycznej, wychowawczej, codziennym życiu),
 • znalezienie odpowiedzi na 3 pytania, pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji:

Co należy zmienić?

W co należy to zmienić?

Jak należy to zmienić?

Dla kogo?

Warsztaty  przeznaczone są dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagogów, a także dla rodziców - wszystkich, którzy chcą, aby dzieci były otwartymi, samodzielnymi ludźmi, odpowiedzialnymi za własny proces rozwoju.

Kiedy?

5-6 kwietnia 2019r.:

5 kwietnia 2019 – piątek, godz. 15.00 – 18.30

6 kwietnia 2019 – sobota, godz. 9.00 – 15.00

Gdzie?

GLIWICE, ul. Bojkowska 20a, Siedziba FILOMATY, tel. 322707665

Koszt warsztatów

Masz dwie możliwości:

- jednorazowe opłacenie całego szkolenia w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie - wtedy całkowity koszt szkolenia wynosi 190 zł brutto i jest to oferta bezzwrotna;

- wpłata w dwóch ratach: 100 zł zaliczki w w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie i II część - 140 zł najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wtedy koszt całości wynosi 240 zł brutto.

Przy zapisaniu się na szkolenie po 22 marca obowiązuje pełna opłata tj. 240 zł bruto.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki lub pełnej kwoty.

Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Jak się zapisać?

Jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzenie warsztatów:

Dawid Brzeziński – wychowawca i nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 15-letnim doświadczeniem w pracy w różnych typach szkół; absolwent studiów inżynierskich na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studium pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W pracy zawodowej poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zainteresowania  uczniów matematyką i budują wysoką motywację wewnętrzną do nauki.

Przez wiele lat był mentorem kursów internetowych, organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, obecnie współpracuje z TOC dla Edukacji Polska, jako trener i konsultant z zakresu „Map rozwiązywania problemów”.

W ramach hobby jest Instruktorem Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej oraz turystyki rowerowej oraz Instruktorem Rekreacji ze specjalnością jazda konna.

Cechują go umiejętności analityczne, plastyczność myślenia i zdolności przystosowania się do różnych sytuacji oraz opanowanie i podejmowanie optymalnych działań w sytuacjach kryzysowych.