FILOMATA - Liceum

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumAmnesty International w FILOMACIE

              

 

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. 

Dobrowolnie poświęcamy swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków łamania praw człowieka.

Naszą podstawową formą działalności jest prowadzenie kampanii np. pisanie listów w obronie osób, które w swoich krajach walczą o godne życie zgodne z ustanowioną przez ONZ Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Oprócz tego prowadzimy warsztaty dotyczące tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka, walki z ubóstwem. Staramy się działać w myśl zasady „każdy inny, wszyscy równi”.

My, członkowie Szkolnego Klubu Amnesty International Filomata podejmujemy praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka   i pomocy ofiarom tych naruszeń.