FILOMATA - Gimnazjum

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjumnabór do gimnazjum

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM FILOMATA

24 Lutego 2017, 11:33

Osoby zainteresowane dołączeniem w roku szkolnym  2017/2018 do klasy drugiej lub trzeciej Gimnazjum FILOMATA prosimy o wypełnienie karty ucznia i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Jeśli:
-chcesz w szkole robić ciekawe rzeczy,
-masz zainteresowania i pragniesz je rozwijać,
-lubisz nowe wyzwania,
-chcesz dobrze porozumiewać się w językach obcych,
-uważasz, że warto dowiedzieć się więcej o otaczającym Cię świecie,
-lubisz działać na rzecz środowiska i innych ludzi

- to nasza  szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem Gimnazjum FILOMATA, należy:

złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • Kartę ucznia (druk dostępny także w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,
 • ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania;

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły bierzemy pod uwagę:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • pracę na rzecz innych, wolontariat,
 • wyniki uzysane w klasie programowo niższej,
 • osiągnięcia  w konkursach i innych formach aktywności,
Możesz nas poznać odwiedzając szkołę w trakcie warsztatów, które organizujmy dla Gości:
12 grudnia 2017, 9 stycznia 2018, 20 lutego 2018.

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

6 Kwietnia 2016, 9:35

Nauka w Gimnazjum FILOMATA kosztuje 600 złotych miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do Gimnazjum Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1000 złotych na rachunek bankowy FILOMATA Sp. z o.o. prowadzony w Getin Noble Bank SA,
nr rachunku: 40 1560 0013 2367 1855 7381 0003.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowo-socjalnego - szczegóły poniżej


JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

11 Lutego 2015, 3:10

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczniami FILOMATY, a których Rodzice nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o stypendium.

Aby ubiegać się o stypendium, trzeba złożyć w naszym sekretariacie ZGŁOSZENIE STYPENDIALNE do 4 czerwca 2018 roku.

Jak wygląda ZGŁOSZENIE STYPENDIALNE?

Zgłoszenie musi zawierać:
a) kwestionariusz – pobierz tutaj
b) wypełnioną kartę ucznia
c) kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Kopia świadectwa musi być potwierdzoną przez obecną szkołę,
d) list motywacyjny, w którym uczestnik konkursu przedstawi siebie oraz powody, dla których chce zostać uczniem – stypendystą FILOMATY. Podpowiadamy: dzięki listowi chcemy Cię poznać, dowiedzieć się czegoś o Twoich zainteresowaniach, pasjach, marzeniach i planach. Forma listu jest zupełnie dowolna, poszukaj ciekawego sposobu na wyrażenie siebie. W FILOMACIE kochamy kreatywnych ludzi!
e) kopię informacji o uzyskiwanych dochodach przez rodziców/prawnych opiekunów osób ubiegających się o stypendium (PIT 36 lub PIT 37).

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie stypendium, Twoje zgłoszenie może dodatkowo zawierać:
f) zaświadczenia, dyplomy, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach itp.,
g) informacje o działalności społecznej,
h) rekomendacje osób, które nie są z Tobą spokrewnione (np. dyrektora szkoły, trenera, itp.)
i) inne informacje, którymi chcesz się z nami podzielić.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Towarzystwa Oświatowego FILOMATA w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół FILOMATA. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole (3 lata).

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendium przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA w Gliwicach lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.