AKADEMIA FILOMATY 2020

29 czerwca 2020  laureaci Akademii FILOMATY odebrali swoje statuetki i nagrody - dla przypomnienia zwycięzcami w poszczególnych kategoriach są:
PRIMUS INTER PARES – Michał Wieczorek
SOCIETATI CONSULENS – Julia Wielgus
CORPORE FIRMISSIMUS – Wiktoria Sacher
ARTIFEX OPTIMUS – Hanna Szabla

AKADEMIA FILOMATY – JUŻ CZAS !!!

Zgodnie z tradycją, już po raz 20 Akademia FILOMATY  w ostatni dniu roku szkolnego przyzna nagrody:

PRIMUS INTER PARES - nagroda dla najlepszego ucznia,
SOCIETATI CONSULENS - nagroda dla najaktywniejszego społecznika,
CORPORE FIRMISSIMUS - nagroda dla najlepszego sportowca,
ARTIFEX OPTIMUS
- nagroda na najlepszego artysty.

Już czas, aby klasy nominowały swoich kandydatów do poszczególnych nagród. Wnioski, w zaklejonych kopertach, należy złożyć do 5 czerwca w sekretariacie szkoły.

Regulamin Akademii FILOMATY

WNIOSKI:

PRIMUS INTER PARES
SOCIETATI CONSULENS
CORPORE FIRMISSIMUS
ARTIFEX OPTIMUS

AKADEMIA FILOMATY 2018

Od 19 lat Akademia FILOMATY przyznaje nagrody uczniom, którzy zapisali się wszczególną aktywnością w różnych dziedzinach szkolnego życia.

W roku szkolnym 2017/ 2018 laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:


PRIMUS INTER PARES - nagroda dla najlepszego ucznia
- Piotr Lazarek
SOCIETATI CONSULENS - nagroda dla najaktywniejszego społecznika
- Wiktor Kordala
CORPORE FIRMISSIMUS - nagroda dla najlepszego sportowca
- Klaudia Szczepanik
ARTIFEX OPTIMUS
- nagroda na najlepszego artysty
- Paweł Ścisłowicz

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
Fundatorami tegorocznych nagród były Firmy:
BUD-METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o.
Testchem sp. z o.o
oraz Dominika Polak - absolwentka FILOMATY, dwukrotna laureatka Akademii w kategorii Societati Consulsns rocznik 2009 i 2010
serdecznie dzięujemy Darczyńcom.

AKADEMIA FILOMATY 2017

W tym roku szkolnym nagrody zostały ufundowane przez Firmy: BUD-METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. oraz  TESTCHEM Sp. z o.o.

Akademia FILOMATY 2017 wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach:

PRIMUS INTER PARES – nagrodę za osiągnięcia naukowe otrzymała Karolina Jałowiecka
(nominacje do nagrody: Karolina Jałowiecka, Zofia Sznajder),
SOCIETATI CONSULENS – nagrodę za aktywność społeczną otrzymał Mateusz Michnik
(nominacje do nagrody: Paulina Sarnowska, Mateusz Michnik).

AKADEMIA FILOMATY 2016 - LAUREACI WYBRANI!

Od wielu lat w LO FILOMATA istnieje tradycja nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, dokonań artystycznych i pracy społecznej. Te odrębne laury przyznawane są przez Akademię FILOMATY, zaś istotą nagrody jest to, iż zostaje ona ufundowana nie przez szkołę, a przez Firmę lub Osobę. Traktujemy to jako dobrą i mądrą energię, przekazywaną wyróżnionym młodym ludziom. To najmniej materialna i jednocześnie najważniejsza część tej nagrody - włożone w nią serce, bez pamiętania o poniesionych kosztach. I nadzieja, że dobro w tej postaci nagrodzeni uczniowie przekażą kiedyś dalej.
W tym roku szkolnym nagrody zostały ufundowane przez gliwickie Firmy: GSU  S.A., Tomasz Golis -LOGIS BHP oraz WITPOL

Oto rozstrzygnięcia tegorocznej Akademii:

PRIMUS INTER PARES – nagrodę za osiągnięcia naukowe otrzymał Marcin Kleibert
(nominacje do nagrody: Karolina Jałowiecka, Zofia Sznajder i Marcin Kleibert)
SOCIETATI CONSULENS – nagrodę za aktywność społeczną otrzymała Alicja Winnicka
(nominacje do nagrody: Katarzyna Szczęsny i Alicja Winnicka)
CORPORE FIRMISSIMUS – nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymał Patryk Tulibacki
(nominacje do nagrody: Wiktoria Szynkiewicz i Patryk Tulibacki)
ARTIFEX OPTIMUS - nagrodę za działania artystyczne otrzymała Katarzyna Bek
(nominacje do nagrody Michał Ludynia i Katarzyna Bek)

GRATULUJEMY!

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły