KLASY FRANKOFOŃSKIE W LO FILOMATA

Od roku szkolnego 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące FILOMATA realizuje pilotażowy projekt KLASY FRANKFOŃSKIE NA ŚLĄSKU

Jest on realizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wsparcie Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Walonia-Bruksela w Warszawie - Ambasady Belgii oraz Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Projekt został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych.

W klasie frankofońskiej:

 • realizujemy rozszerzony program języka francuskiego 4 godziny tygodniowo,
 • przygotowujemy uczniów do, rozszerzonej matury z języka francuskiego oraz konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • uczniowie mają możliwość zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF, jeśli wyrażą taką wolę. Dzięki temu zwiększają swe szanse na kontynuację w przyszłości studiów za granicą w ramach programów europejskich (np. Erasmus), a poprzez dobrą znajomość języka obcego zapewniają sobie konkurencyjność na rynku pracy,
 • organizujemy konwersacje prowadzone przez lektora języka francuskiego w Polsce oddelegowanego na potrzeby uczestników projektu przez Wallonie-Bruxelles International,
 • nawiązujemy współpracę międzynarodową z młodzieżą z krajów frankofońskich.
 • zwiększamy motywację uczniów do nauki języków obcych, pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, wspieramy ich zdolności i kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się w języku francuskim.

Partnerzy projektu:

 • Ambasada Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia Bruksela w Warszawie
 • Wallonie - Bruxelles International
 • Ambasada Francji w Polsce – Dział Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej
 • Ambasady krajów frankofońskich w Polsce
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Instytut Francuski w Polsce
 • Rada Generalna Departamentu Dolnego Renu w Alzacji (Francja)
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
 • Frankofońska telewizja TV5MONDE
 • REAL – europejska sieć stowarzyszeń nauczycieli języków obcych
 • Wydawnictwa językowe krajowe i zagraniczne (CLE International, Hachette,Didier, Wydawnictwo Szkolne PWN, LektorKlett), wydawnictwo Bayard & Milan Presse
 • księgarnie Edukator i Nowela
 • www.petite-france.pl
 • France – Horizons – organizator pobytów językowych we Francji dla uczniów
FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły