PAŹDZIERNIK W ŻABKACH

WAŻNE WYDARZENIA !

5.10 – Dzień zwierzaka

19.10 – Dzień listonosza

30.10 – Dzień dyni

I Tydzień: Jesienna przyroda

- Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych.

- Konstruowanie sylwet ptaków.

II Tydzień: Koszyk Pani Jesieni

- Kształtowanie zainteresowań darami jesieni.

- Zapoznanie z wyglądem dyni.

- Utrwalanie nazw figur geometrycznych.

III Tydzień: Skarby jesieni

- Rozpoznawanie wyglądu, smaku, koloru owoców i warzyw.

- Rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia.

IV Tydzień: Nasza mała ojczyzna

- Rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania.

- Kształtowanie pojęcia domu.

 

Piosenka miesiąca

„JEŻYK I LIŚCIE”

Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura…

Ref: Tupu-tap! Tupu-tap!
Kolorowe liście łap!/2x

Czy ty wiesz, co tam siedzi,
czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu-tap! Tupu-tap!
Kolorowe liście łap!/2x

Szur, szur, szur, jeżyk mały.
Szur, szur, szur, w liściach cały.

Ref: Tupu-tap! Tupu-tap!
Kolorowe liście łap!/2x

HI ! HELLO !

Hi, hello! Tak sie wita z dziećmi pani Crystal na zajęciach j. angielskiego. Dzieci już panią poznały i czują się przy niej pewniej. No i wiedzą, że do p. Williams ,,we speak English, no bla bla bla!" :)

WRZESIEŃ U ŻABEK

I Tydzień: Powitanie na dywanie

- Zapoznanie dzieci z rozkładem sali i pomieszczeń przedszkolnych,
- Rozpoznawanie swojego znaczka,
- Poznanie określeń na górze, na dole,
- Posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów,
- Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

II Tydzień: Nasze przedszkole

- Rozumienie i utrwalanie znaczenia pojęcia uprzejmość,
- Rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam,
- Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie,
- Budowanie poczucia przynależności do grupy,
- Kształtowanie słuchu muzycznego.

III Tydzień: Jestem bezpieczny

- Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
-Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi,
- Stwarzanie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych,
- Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych pierwszy, drugi, trzeci,
-Kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi.

IV Tydzień: Pomocna dłoń

- Zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży,
- Kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń,
- Poznanie zawodów: policjant, strażak, lekarz.

V Tydzień: Jedzie Jesień przez świat

- Poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości,
- Uwrażliwienie na piękno przyrody, umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody,
- Poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie,
- Wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi,
- Kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej.

WAŻNE WYDARZENIA !            20.09.- Dzień przedszkolaka          23.09.- Powitanie Jesieni
PIOSENKA MIESIĄCA

Ref. Jestem sobie żabka mała,
Jedna łapka, druga łapka,
Wszystkich kończyn cztery mam,
Lubię skakać tam i tam.

1. Muzyczna jestem trochę
Wiosną, na śpiew mam ochotę
Zapraszam do posłuchania
Mojego nad stawem kumkania

Ref. Jestem sobie żabka mała,
Jedna łapka, druga łapka,
Wszystkich kończyn cztery mam,
Lubię skakać tam i tam.

2. Lubię słońce, lubię wodę
Lubię skakać po przygodę
Taka ze mnie skoczna żaba
Co językiem wszystko zjada
Lubię słońce, lubię wodę
Lubię skakać po przygodę
Taka ze mnie skoczna żaba
Co językiem wszystko zjada

język niemiecki:
- Powtarzamy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Ćwiczymy wierszyk ,,Guten Morgen sagen alle Kinder" oraz utrwalamy ,, Auf dem Berge Sinai"
- Utrwalamy słowa z wierszyka
- Uczymy się poleceń po niemiecku: siadamy na dywanie, wstajemy, klaszczemy w dłonie...
- Poznajemy kolory
- Liczymy z piosenką i śpiewamy nową: ,,Bruder Jakob"
Bruder Jakob
abecadło
liczby śpiewane
liczenie do 20 

Tydzień IV (dla wszystkich grup z uwzględnieniem stopnia trudności))
- kontynuujemy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Utrwalamy nazwy zabawek po niemiecku
- Uczymy się dziękować
- Utrwalamy znajomość wierszyków ,, Auf dem Berge Sinai", ,,Guten Morgen"
- Uczymy się nowego wierszyka ,,Eins zwei Polizei"
- Liczymy z piosenką
- Utrwalamy znajomość poznanych piosenek i uczymy się nowej,, Tchuf tschuff tschuff die Eisenbahn" oraz ,,Wo ist meine Mama?"

 

AKTUALNOŚCI NA TYDZIEŃ 07.09-11.09.2020

Drodzy Rodzice !

Tematem przewodnim w grupie Żabek w tym tygodniu będzie: Nasze Przedszkole. Dzieci będą uczyć się   i utrwalać pojęcie związane z uprzejmością, będziemy kształtować umiejętność uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji, poćwiczymy rozumienie potrzeby używania słów "proszę", " dziękuję", "przepraszam". Będziemy budować z dziećmi poczucie przynależności grupowej.

Dzieci poznają zawody osób pracujących w przedszkolu i wyjaśnimy  potrzebę obecności osoby dorosłej w ich życiu.

Będziemy również rozwijać plastyczną inwencję twórczą dzieci.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły